Wacker là nhà sản xuất và kinh doanh hoá chất với lịch sử hơn 100 năm với chuyên môn về hoá chất đặc biệt và đa dạng các chủng loại keo silicones, polymer, polysilicon. Wacker thâm nhập thị trường Đông Nam Á bắt đầu từ năm 1984, và chính thức đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam vào năm 2004.
Wacker Vietnam có nhiệm vụ phát triển thị trường Việt Nam đối với hai dòng sản phẩm chính là silicones và polymer.